Göteborgsbaserade scenkonstgruppen NERV har till denna föreställning tagit avstamp i myter och sagor av psykologisk natur. Genom improvisation och fysisk gestaltning har föreställningen fått växa fram organiskt. Berättande undersöks genom rörelse, rytm och röst som låter Sälkvinnan, Skelettkvinnan och andra underjordiska varelser komma till uttryck.

Föreställningen stöds av Kultur Ungdom och visas på PanJál Scenstudio 27 maj kl 19:00. Valfritt belopp går att swishapå platsför den som vill.


För deltagande skicka ett mejl till:
aline.cailly@gmail.com


Välkomna!


Medverkande i NERV:
Alma Stemme
Therése Lekander
Hedvig Hanson Johannesson
Victor Teișanu
Karin Kindblom
Aline Cailly