PanJál scenstudio är en scenkonstverksamhet sprungen ur den grotowskiinspirerade teatertradition som fick fäste i Göteborg under 80- och 90-talet genom Sören Larssons teaterakademi. Under 2000-talet fortsatte David Sperling Bolander traditionen genom sina uppskattade enmansföreställningar, i nära samarbete med Sören. Sedan 2017 har verksamheten utökats, och vi har blivit fler som jobbar och skapar scenkonst och musik i studion i Sockerbruket, i form av föreställningar och träning


PanJál samverkar med ett flertal aktörer, däribland Scenstudion Gerlesborg med utbyten och samarbeten och Historieverket/Gathenhielmska Huset genom både internationella och lokalt förankrade scenkonstprojekt.


2021 fördjupar vi arbetet med att utveckla studion till ett livaktigt rum för scenkonst och musik.

Studion

Om Studion


Studion har ett dansgolv som är 6x7m, en takhöjd på 4m, flygel, kök, alkover med kontor och umgängesytor samt dusch. Lokalen används för repetitioner, klasser, workshops, föreställningar och evenemang. 


Det finns goda möjligheter att hyra lokalen timvis eller hela dagar.

Maila panjal.scenstudio@gmail.com vid intresse.


Framåt planerar vi en renovering för att utöka studions golvyta.