Scenkonst Gerlesborg är en mötesplats för scenkonstnärer och andra som är intresserade av hur man på scenen kan vara i stunden och nå den skapande punkten. PanJál och Scenstudion i Gerlesborg samarbetar i dagslägen genom föreställningsarbete och undervisning.

scenstudiongerlesborg.se

Samarbeten & vänner

Gathenhielmska Huset är en kulturmiljö med konstnärlig och kulturell verksamhet under utveckling. Historieverket bedriver verksamhet och samverkan samt skapar ett konstnärligt program i mötet mellan då och nu för att öppna upp Gathenhielmska Huset för allmänheten. Verksamheten riktar sig mot hela staden med platsutveckling samt lokala och internationella  platsspecifika scenkonstproduktioner. PanJál är en av platserna för detta skapande.


historieverket.se

gathenhielmska.se

  • Scenstudion Gerlesborg - konstnärligt utbyte och samarbete 
  • Historieverket/ Gathenhielmska Huset - samproduktioner och residens
  • Collective Moves - internationella produktioner
  • KUF - Jazz and Free Form
  • Hotell Eggers - samproduktion
  • Jorge Alcaide GAO/ Kaparen - repetitioner och labb
  • Vrångsholmen - konstnärskollektiv i Tanum kommun
  • Aliasteatern Sthlm - initierat samarbete
  • Dans i Blekinge - residens
  • Quarttango - musikensemble
  • Lilla bäcken - Samverkan kring Kulturnatta 
  • Tuva Hildebrand - Klasser och lab
  • Sebastian Ruiz - Dance Remainings. Rep och klasser.
  • Michele Collins - skådespelare/regissör
  • Michael Norlind - yttre öga, handledning
  • Anna Heikkinen - workshops; fysiskt röstarbete.
  • Magnus Marcinkowski Pettersson - workshops; fysiskt röstarbete.
  • Johanna Ståhl & Stine Marcinkowski Pettersson - workshops; dans och röst
 • Caroline Bergmann och Jimmy Alm - Den okända Lådan
 • Sensus - Studieförbund