Föreställningen

en scenisk komposition av och med David Sperling Bolander

Föreställningen bygger på David Sperling Bolanders egna erfarenheter efter att ha opererat bort en hjärntumör 2011. I det psykotiska tillståndet som uppstod, utan sömn i tre veckor, upplevde han att han fick kontakt med tiden (evigheten), universum och alltings vilja och synkronisitet… ett tillstånd som han själv kallade för “megarytmen”. I den nya verkligheten skrev David ner många tankar, textfragment, filmade och gjorde en del ljudinspelningar. Det är det materialet som är grunden till Föreställningen. Detta kan låta svårt och ångestfyllt! Och visst blir det en berättelse om människans kamp med oro ensamhet, tro och tvivel, exstensiell ångest, klimatkris, oro för ekonomin osv… men det är samtidigt en föreställning om det storslagna i att vara människa. Att det finns hopp om vår civilisations överlevnad, att vi bör känna tacksamhet över livet och om vikten att göra nåt bra av det! Med stöd från Gbg Stad.     


Processvisningar under våren, på onsdagar fr.o.m. den 17 mars.

Vi serverar mat varje gång. 100 kr för maten. Valfri donation för visningen.

Begränsat antal platser. Boka plats genom att maila: biljett.panjal@gmail.com

Röstcoaching

Anna Heikkinen är utbildad sångpedagog och sångerska i bland annat Längtans Kapell. Anna har påbörjat en utbildning till Roy Hart- pedagog i Frankrike. Hon leder röstsessioner för enskilda elever och i grupp. Maila Anna för att boka en träff!

annaheikkinen@hotmail.com

Magnus Marçinkovski Pettersson, sångare och låtskrivare, har snart avslutat sin utbildning till Roy Hart- pedagog i Frankrike. Han leder röstsessioner för enskilda elever och grupper.

Maila Magnus för att boka en träff!          

magnus.pettersson68@gmail.com

Internationellt

PanJál är i nuläget involverade i ett flertal internationella, kollaborativa föreställningsarbeten, inom ramen för Historieverket och Collective moves. 


Den ena delen av det hela heter Libertalia - the mast project, och kommer att resultera i ett utomhusspektakel med pirater, clowner, lindansare, luftakrobater och musiker som skall turnera i Europa under parollen "together we thrive". 


Den andra delen av dessa projekt sker inom ramen för Göteborgs 400-års jubileum, under namnen, Ship of Fools, Birth of Gothenburg och Queen of arts.


PanJál är genom musikproduktion, artisteri och zoom- baserade devisingprocesser engagerade i skapandet av föreställningarna, som planeras visas med början i juni 2021 i Kronhuset och Gamla Nordstan.


Med stöd från Kulturbryggan och Creative Europe

Bakom Ridån

Vi har fått stöd för ytterligare ett antal projekt under våren.

Just nu repeterar och planerar vi med sikte på att genomföra dem i covidformat.

Lost i min mormors mandala


Lost i min mormors mandala är Sara Ahlbergs föreställningsprojekt på tema rotlöshet/tillhörighet. Arbetet är i sin linda och med spänning följer vi dess utveckling! Bollplank och medaktör: Anna Anås Gunnemark.


Med stöd från Gbg Stad. 


Texten uppdateras  

Klubb Cabaret.  


Vi har under våren inlett samtal med och planerar att i mars och april hålla förberedande träffar och labb tillsammans med KUF i syfte att skapa en ram för vårt interaktiva, jammiga cabaretkoncept. Genom att föra samman Göteborgs Jazzcommunity med scenkonstnärer med vitt skilda uttryck (dans, clown, martial arts, teater, spoken word), modererat av en performativ konferencier i form av en stormfågel, uppstår en situation där Cabareten möter Jammet och alla inblandade blir både deltagare och publik i ett kvällslångt flow med en serie programpunkter som kontrasterar och  bryter in. Vi hoppas att kunna arrangera ett första publikt tillfälle utomhus i Juni, i ruinerna efter gamla Älvsborgs Fästning, mitt bland Sockerbrukets byggnader. Om Covid tillåter. 


Under andra halvan av 2021 vill vi att detta skall vara ett återkommande tillfälle för utövande musiker och scenkonstnärer att tillsammans utforska konceptets möjligheter - ett sammanhang för interdisciplinära konstnärliga möten. Vi vill verka för att en mångfald av sceniska uttryck skall ges rum att framträda


Med stöd från Gbg Stad

Samtal med Sören Larsson


I relation till Sören Larssons bortgång i oktober 2020 har ett samarbete inletts mellan PanJál, Scenstudion Gerlesborg och Adas teater kring att arrangera en serie samtal om Sören Larssons förhållningssätt, pedagogik och relevans för scenkonsten i nutid. Är det en metod? Hur håller vi den kvalitet som Sören representerade i levande utveckling? Hur förvaltar vi Sören Larssons arv?


Mer info kommer

Med stöd från Gbg Stad

Covidinfo!


Så länge pandemin pågår förhåller vi oss aktivt till Folkhälsomyndighetens riktlinjer och restriktioner, bland annat genom att begränsa deltagar- och publikantal samt underlätta avståndshållande och hygien.